Teknik

Vextwerk är er partner i arbetet att utveckla era arbetsmetoder och personlig kompetens – oavsett om det handlar om verksamhetsutveckling eller sälj-coaching.

I arbetet med att utveckla verksamhetens säljteknik så är målet att tillsammans få en bild av hur säljarbetet bedrivs idag – och vilka åtgärder behövs för att skapa en förhöjd effektivitet och kvalitet i begreppet försäljning hos den personal som ska driva affärerna.

Vi definierar ett projekt genom att identifiera varför tidsfördelningen på olika åtaganden I försäljningskedjan ser ut som de gör. Denna information skapar grunden till det genomskärande arbetet I hela organisationen.
För att få en enhetlig bild av den befintliga säljprocessen så arbetar vi tillsammans med er I följande steg.

Processteknik/ Strategi
Organisationens verksamhet skall ses som värdeskapande processer för kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och utveckla arbetsflöden och arbetsmetodik och lägger grunden för kundfokuserad verksamhetsutveckling.

Läs mer

Säljteknik
I arbetet med att utveckla verksamhetens säljteknik så är målet att tillsammans få en bild av hur säljarbetet bedrivs idag – och vilka åtgärder behöver göras för att skapa en förhöjd effektivitet och kvalitet I försäljningsprocessen.
Vi definierar ett projekt genom att identifiera varför tidsfördelningen på olika åtaganden I försäljningskedjan ser ut som de gör. Denna information skapar grunden till det genomskärande arbetet I hela organisationen.
För att få en enhetlig bild av den befintliga säljprocessen så arbetar vi tillsammans med er I följande steg.

• Kännedom skapas för utvecklingsmöjligheter
• Uppskattning av nuläge och delar av fokusområden drivs av personalen.
• Ledning och operativ personal skapar rutiner och förbättrat systemstöd

Läs mer om:

Formgivning
Marknad