Marknad

Kampanjer
Kampanjer används av företag, stora som små, för att snabbt skapa aktivitet och försäljning av tjänster eller produkter. Företag som vill skapa snabb försäljning använder sig ofta av kampanjer då en kampanj oftast är tidsbegränsad vilket gör att potentiella kunder/klienter måste bestämma sig ochagera inom en bestämd tidsram om de vill ta del av ett billigare pris, en större kvantitet, ett förmånligare avtal etc.

Vi kan hjälpa er att utveckla samt maximera era kampanjer för största möjliga respons. Vi hjälper er med allt från kampanjkoncept, produktion av marknadsmaterial till genomförande och uppföljning.

Sökmotoroptimering
Att som företag finns med på internet är idag en självklarhet. Men att finnas med är inte det samma som att synas. Att finnas med på Googles förstasida och de 5 främsta positionerna ökar er trafik och potentiella kunder drastiskt. Enligt studier från Google väljer över 90% av deras användare att klicka på något av de 5 första resultaten för varje sökning.

Vi erbjuder optimering av er befintliga (alt. nya) hemsida så att ni inte bara finns representerade online utan även syns när era potentiella kunder söker efter tjänster eller produkter som ni kan erbjuda. Vi erbjuder sökmotoroptimering av ord eller meningar där ni anser att ni har störst chans att konvertera besökare.

Kundbearbetning
Det finns tre sätt att få en verksamhet att öka sina intäkter:

1. Öka antalet kunder/ klienter

2. Öka summan som varje kund/ klient spenderar

3. Öka antalet gånger kund/ klient köper produkter/ tjänster

Enligt studier kostar det upp till 7 gånger mer att hitta en ny klient än att sälja till en befintlig. Genom att implementera testade strategier kan ni få ut mer värde av varje enskild kund/klient.

Vi kan hjälpa er med alla tre ovanstående punkter men framförallt med punkt 2 och 3. Vi kan hjälpa er att öka frekvensen på era befintliga klienters köp samt öka summan på varje köp genom att ta fram strategier och processer som ni kan använda för att ta vara på era befintliga kunders verkliga potential. Tillsammans ser vi över det dolda potential ni förfogar över och tar fram prioritetslistor på kunder/klienter som kan och bör bearbetas oftare. Vi hjälper er även att utveckla en process för effektivare kundrelationer.

Prospektering
För att skaffa nya kunder och öka befintlig marknadsandel krävs arbete av nya segment och prospekt. När det gäller nykundsbearbetning och prospektering kan vi genom flera år i branschen hjälpa er att välja vilken målgrupp och vilka segment ni bör bearbeta för bäst resultat. Vi har gedigen kunskap i målgruppsanalyser och hög kännedom gällande företag och organisationer i Sverige.

Läs mer om:

Teknik
Formgivning