Formgivning

Grafisk profil
Framtagning av ett enhetligt formspråk och instruktioner på hur dessa bör användas i olika medier/ format. Ofta inleds processen med avstamp i logotypen som är verksamhetens ansikte utåt där saker som färger, former, utryck och teckensnitt används för att prägla övrigt material.

Man vill med en stark grafisk profil kommunicera samma värden oavsett om du får ett visitkort i handen eller om du läser en årsrapport. Företaget ska kunna kommunicera konsekvent med sina kunder även utan logotypen och fortfarande uppnå igenkänning.

Logotyp
Logotypen är verksamhetens kanske viktigaste kommunikationsmedel och ska fungera i alla medier, format, sammanhang och storlekar. Att ta fram ett nytt varumärke eller utveckla det befintliga kräver därför god förståelse för- och insikt i hur verksamheten vill uppfattas av sina kunder. Vilka värderingar vill man kommunicera genom logotypen och vad ska den säga om verksamheten.

Arbetet med att utveckla en logotyp görs därför i nära samarbete med kund där man tillsammans kommer överens om nyckelord som man sedan börjar skissa utefter. Sedan jobbar man metodiskt i täta avstämningar för att säkerställa att riktningen är den rätta tills man till sist når fram till de slutgiltiga förslagen som det sedan är upp till kund att välja mellan.

Hemsida
Att synas på webben är och har varit ett krav sedan länge och bör ses som en självklar marknadsföringskanal. Oavsett om din verksamhet enbart är ute efter en enklare reklampelare eller avancerade e-handelsfunktioner så ska det finnas en webbsida, punkt. Det räcker dock inte med att bara finnas på webben utan det kräver även att man har tänkt till. Då webben är det naturliga valet för informationssökning så kommer verksamhetens hemsida – bra eller dålig – spela stor roll för kundens uppfattning.

Att enbart finnas där räcker alltså inte om det innebär att blivande eller befintlig kund får en annorlunda, förvrängd eller försämrad bild av de värden som verksamheten kommunicerar i andra kanaler. Beroende på webbsidans omfattning så bör man beakta följande kärnpunkter som sammanfattas enligt; teknik och utseende.

Teknik: Förenkla i största möjliga mån och gör det enkelt för användaren att hitta fram till informationen den söker. Analysera din kund: vill de studera dina tjänster/ utbud eller vill de hitta fram till sätt att kontakta dig. Forma hemsidan med detta som mål och jobba sedan nedåt efter prioritet.

Utseende: Precis som alla andra medier så ska webben vara konsekvent i sin utformning för att antingen den befintliga kunden ska känna igen sig baserat på tidigare kontakt eller för att blivande kund ska skapa sig en bild av verksamheten som den sedan känner igen sig i när den kommer i kontakt med annat material.

Läs mer om:

Marknad
Teknik