Presentation

Vextwerk erbjuder affärsutveckling för små och medelstora företag. Då kontoren är baserade i Motala och Hallsberg så är verksamheter i Östergötland och Närke samt närliggande områden den primära marknaden då vi inser vikten av ett personligt och lokalt engagemang för att uppnå resultat tillsammans.

Vårt mål är att även mindre verksamheter och aktörer ska kunna arbeta aktivt med affärsutveckling, något som det idag sällan ges utrymme för på grund av höga konsultkostnader. Vi är oss veterligen det enda företaget i regionen och förmodligen hela Sverige som erbjuder en betalningsmodell där vi endast tar betalt för faktiska resultat. Vår framgång baseras på er framgång och våra klienter anlitar oss därför med vetskapen om att det inte är någon risk inblandad.

Vi vet att din tid är värdefull och ger dig därför möjlighet att själv bestämma hur mycket tid du vill lägga på att höra mer om vårt erbjudande och hur vi kan hjälpa er. Välj det alternativ som passar bäst nedan.

Vi vet att flexibilitet är ett nyckelord för att lyckas. Ett samarbete med oss erbjuder därför flera olika betalningsmodeller. Inom affärsutveckling är vi oss veterligen det enda företaget i regionen och förmodligen hela Sverige som erbjuder en betalningsmodell där vi endast tar betalt för faktiska resultat. Självklart erbjuder vi även fast pris för projekt eller rullande betalning för coachning och konsultstöd.

Hör av er nu så kan vi tillsammans öka era intäkter redan inom ett par veckor.

Vår ambition är att bli Sveriges främsta småföretagarpartner där den mindre verksamheten är och kommer att förbli i fokus. Vi utvecklar och effektiviserar affärsverksamheter med de tydliga målen att öka intäkter och förbättra lönsamheten. Detta möjliggörs genom insatser i våra kärnområden marknad, teknik och formgivning.