Press Release

Press Release

2011-02-25
Vextwerk, bestående av tre personer med bakgrund inom affärsutveckling etablerar nu verksamhet i Motala och Hallsberg och ska hjälpa mindre företag i Östergötland och Närke att växa. Nu när man har påbörjat en återhämtning i konjunkturen, där näringsidkare ser positivt på hösten och spår en tillväxt av ordrar och affärsmöjligheter, så ligger fokus på framtiden.

Äntligen finns det möjligheter för den mindre verksamheten att få kompetent hjälp med att utveckla den egna verksamheten utan risk.

-Efter att ha arbetat med affärsutveckling för stora internationella kunder så insåg vi att många metoder, processer och marknadsåtgärder är skalbara och därför applicerbara även för den mindre verksamheten. Konsulttjänster inom detta område är traditionellt mycket kostsamt för mindre aktörer och detta adresserar vi på Vextwerk genom att erbjuda en resultatbaserad betalningsmodell, säger delägaren Dan Österberg.

Det behövs kvalitets-höjande insatser i alla verksamheter när visionen är att öka lönsamheten. Vextwerk kan erbjuda insatser i de tre fokusområdena marknad, teknik och formgivning.

Kontakta oss genom vår hemsida www.vextwerk.se eller via mail på info@vextwerk.se

Posted in Nyheter | Leave a comment