Vextwerk ger företag flygande start i ny bransch

Bakgrund

Klienten har under närmare 20 års tid drivit en service och konsulterande verksamhet på lokal marknad. Under senaste åren har försäljningen varit obefintlig och företagets resurser har snabbt börjat ta slut. För att förhindra att bolaget får ekonomiska problem kontaktades Vextwerk för att se om de kunde hjälpa företaget att få en nystart.

Uppdrag

Genomföra en SWOT-analys samt ta fram en kostnadskalkyl för att starta upp verksamhet inom en kompletterande bransch. Framtagning av processplan samt framtagning och implementering av marknadsplan. Arbetet utökades även efter diskussion med klienten till att innefatta arbete med att ta fram en ny grafisk profil samt hemsida och produktbroschyrer.

Serviceupplägg

12 månaders samarbete med resultatbaserad betalning för Vextwerks kundanpassade tjänstepaket som endast betalades i efterskott efter det att högt uppsatta mål har uppnåtts.

Klientens utmaningar

  1. Obefintlig försäljning.
  2. Verksamma inom bransch på nedgång
  3. Behov av att komplettera sina tjänster och arbeta upp en kundstock i ny bransch
  4. Avsaknad av kompetens inom nyckelområden (marknadsföring, nykundsförsäljning, sociala medier, hemsidesprogrammering)

Strategi och implementation

Framtagning av 3-årig marknadsplan som revideras var tredje månad.
Framtagning av styrdokument för både arbetsprocesser och försäljning.
Utbildning i marknadsföring och nätverkande samt hjälp att effektivisera lokala kampanjer
Framtagning av ny hemsida samt flexibla betalningslösningar för att sänka tröskeln för att kunna genomföra köp
Upprättande av partneravtal med företag inom samma bransch för att snabbt få nya kunder

Fördelar för klienten

• Lokal samarbetspartner med god kunskap inom utmaningsområden.
• Nya idéer och tankar från en extern partner.
• Helhetslösning som anpassas efter varje klient. Samlad expertis under ett och samma tak (Marknad, Teknik, Formgivning)
• Flexibel betalningsmodell vilket gör att klienten ej binder eget kapital för investeringar
• Utbildning och implementering av nya marknads- och försäljningsverktyg
• Säkerhet och support genom kontinuerliga avstämningar och support.

Resultat

Genom Vextwerks arbete lyckades företaget starta upp och komma igång med en fungerande verksamhet på endast en månad. Med hjälp av Vextwerk gick försäljningen från 0kr till drygt 720 000kr på endast 4 månader. Företagets förhoppningar är att detta bara är början och har budgeterat en omsättning på mellan 2 600 000- 3 000 000kr under sitt första verksamma år på den nya marknaden. Vi önskar dem lycka till i fortsättningen och hoppas på ännu högre siffror nästa år, vi kommer även fortsätta att samarbeta och fokus kommer att ligga på försäljning för att möjliggöra fortsatt expansion och möjlighet att anställa fler personer under kommande säsong.

Posted in Case, Nyheter | Leave a comment