Vextwerk hjälper webbshop att öka sin omsättning

Bakgrund

Klienten har under 5 års tid drivit en e-handel och vill utöka sortiment samt förbättra sin marknadsföring och försäljning för att möjliggöra expansion samt kunna anställa mer personal.

Uppdrag

Vextwerks uppdrag var att ta fram en ny marknadsplan samt förbättra e-handel och befintlig marknadsföring med hjälp av nya verktyg och sociala medier. Vextwerk fick också i uppdrag att utvärdera möjligheten att hitta strategiska samarbetspartners för att ge klienten möjlighet att expandera fortare.

Serviceupplägg

12 månaders samarbete med fast betalning för Vextwerks kundanpassade tjänstepaket som endast betalas i efterskott efter det att uppsatta mål har uppnåtts.

Klientens utmaningar

  1. Stagnerad försäljning.
  2. Ineffektiv marknadsföring och konvertering av hemsidestrafik.
  3. Behov av att uppdatera hemsida och e-handelsverktyg
  4. Avsaknad av kompetens inom nyckelområden (Sociala medier, hemsidesprogrammering, Google Adwords)

Strategi och implementation

Framtagning av 3-årig marknadsplan som revideras var sjätte månad.
Utbildning i Google Adwords/sociala medier samt hjälp att effektivisera kampanjer
Framtagning av ny hemsida samt byte av e-handelsverktyg och betalningslösningar
Upprättande av partneravtal med företag inom samma bransch

Fördelar för klienten

• Lokal samarbetspartner med god kunskap inom utmaningsområden.
• Nya idéer och tankar från en extern partner.
• Helhetslösning som anpassas efter varje klient. Samlad expertis under ett och samma tak (Marknad, Teknik, Formgivning)
• Flexibel betalningsmodell vilket gör att klienten ej binder eget kapital för investeringar
• Utbildning och implementering av nya marknads- och försäljningsverktyg
• Säkerhet och support genom kontinuerliga avstämningar och support.

Resultat

Genom Vextwerks arbete lyckades företaget öka sin omsättning med drygt 260% på 12 månader. Vi önskar dem lycka till i fortsättningen och hoppas på ännu högre siffror nästa år.

Posted in Case, Nyheter | Leave a comment