Vextwerk ger företag flygande start i ny bransch

Bakgrund

Klienten har under närmare 20 års tid drivit en service och konsulterande verksamhet på lokal marknad. Under senaste åren har försäljningen varit obefintlig och företagets resurser har snabbt börjat ta slut. För att förhindra att bolaget får ekonomiska problem kontaktades Vextwerk för att se om de kunde hjälpa företaget att få en nystart.

Uppdrag

Genomföra en SWOT-analys samt ta fram en kostnadskalkyl för att starta upp verksamhet inom en kompletterande bransch. Framtagning av processplan samt framtagning och implementering av marknadsplan. Arbetet utökades även efter diskussion med klienten till att innefatta arbete med att ta fram en ny grafisk profil samt hemsida och produktbroschyrer.

Serviceupplägg

12 månaders samarbete med resultatbaserad betalning för Vextwerks kundanpassade tjänstepaket som endast betalades i efterskott efter det att högt uppsatta mål har uppnåtts.

Klientens utmaningar

 1. Obefintlig försäljning.
 2. Verksamma inom bransch på nedgång
 3. Behov av att komplettera sina tjänster och arbeta upp en kundstock i ny bransch
 4. Avsaknad av kompetens inom nyckelområden (marknadsföring, nykundsförsäljning, sociala medier, hemsidesprogrammering)

Strategi och implementation

Framtagning av 3-årig marknadsplan som revideras var tredje månad.
Framtagning av styrdokument för både arbetsprocesser och försäljning.
Utbildning i marknadsföring och nätverkande samt hjälp att effektivisera lokala kampanjer
Framtagning av ny hemsida samt flexibla betalningslösningar för att sänka tröskeln för att kunna genomföra köp
Upprättande av partneravtal med företag inom samma bransch för att snabbt få nya kunder

Fördelar för klienten

• Lokal samarbetspartner med god kunskap inom utmaningsområden.
• Nya idéer och tankar från en extern partner.
• Helhetslösning som anpassas efter varje klient. Samlad expertis under ett och samma tak (Marknad, Teknik, Formgivning)
• Flexibel betalningsmodell vilket gör att klienten ej binder eget kapital för investeringar
• Utbildning och implementering av nya marknads- och försäljningsverktyg
• Säkerhet och support genom kontinuerliga avstämningar och support.

Resultat

Genom Vextwerks arbete lyckades företaget starta upp och komma igång med en fungerande verksamhet på endast en månad. Med hjälp av Vextwerk gick försäljningen från 0kr till drygt 720 000kr på endast 4 månader. Företagets förhoppningar är att detta bara är början och har budgeterat en omsättning på mellan 2 600 000- 3 000 000kr under sitt första verksamma år på den nya marknaden. Vi önskar dem lycka till i fortsättningen och hoppas på ännu högre siffror nästa år, vi kommer även fortsätta att samarbeta och fokus kommer att ligga på försäljning för att möjliggöra fortsatt expansion och möjlighet att anställa fler personer under kommande säsong.

Posted in Case, Nyheter | Leave a comment

Vextwerk öppnar nytt kontor

Vextwerk öppnar den 1 februari upp sitt nya kontor i Hallsberg. Detta medför större tillgänglighet och möjlighet för våra klienter i Närke att träffa oss lite oftare. I samband med inflyttning kommer vi även att bjuda in till årets första frukostmöte. Vi ser med spänning fram emot det och hoppas att vi får ett bra deltagarantal denna gången.

För att höra mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er verksamhet att bli mer lönsam, fyll i vårt kontaktformulär eller ring någon av våra medarbetare för fri konsultation. I år är det kanske dags för just er verksamhet att utvecklas.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Örebroföretag tecknar ramavtal med Vextwerk

Nystartat Örebroföretag tecknar ramavtal med Vextwerk för att säkerställa kvalité och tillväxt. Företaget har kunder främst inom IT branschen och sökte en partner som kunde säkerställa kvalitén i sina uppdrag. Vextwerk har mångårig erfarenhet från den branschen och var en ”perfect match” för klienten. Avtalet tecknades under september och arbetet har fått en flygande start.

Klienten har som mål att snabbt växa in i rollen som ”självklart val” för företagen i sin målmarknad. Genom nyrekryteringar och ett väl fungerande försäljningsarbete ser Vextwerk att de har goda möjligheter att snabbt expandera och etablera sig. Med spänning följer vi denna klient som kan göra att Vextwerk måste rekrytera mer personal under 2012-2013.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Avtal med Finsk koncern

Vextwerk expanderar ytterligare och tecknar avtal med en finsk koncern som vill etablera sig i Sverige. Det primära målet med denna klient är att hjälpa till att starta upp ett svenskt kontor samt att hantera PR och kundkontakt. Vextwerk har också i uppdrag att vara behjälplig i aktuella upphandlingar samt att skapa presentationsmaterial för att informera kunder om den miljövänliga patenterade metod de använder för rörläggning i exempelvis sjöar och vattendrag.

Avtalet strecker sig under 12 månader och redan under förarbetet har svenska kunder visat stort intresse och bokat in demo av finska bolagets produkter och tjänster. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och nu har Vextwerk avtal med företag i 4 länder (Sverige, Norge, Finland och Estland)

Posted in Nyheter | Leave a comment

Vextwerk hjälper den lokala skoaffären till bättre synlighet på webben.

Bakgrund

Klienten har under  en e-handel lokal skoaffär och vill förbättra sin grafiska profil  samt förbättra sin marknadsföring både offline och online.

Uppdrag

Vextwerks uppdrag var att ta fram en ny grafisk profil och förbättra befintlig marknadsföring.

Serviceupplägg

3 månaders samarbete med fast betalning för Vextwerks kundanpassade tjänstepaket som betalas efter det att arbetet var slutfört.

Klientens utmaningar

 1. Föråldrad grafisk profil
 2. Endast en försäljningskanal
 3. Behov av expertis inom marknadsföring

Strategi och implementation

Framtagning av en helt ny grafisk profil.
Framtagning av ny design till hemsidan
Plan för hur marknadsföring ska användas under kommande år
Ev. framtagning av webbshop som ett extra steg under 2012.

Fördelar för klienten

• Lokal samarbetspartner med god kunskap inom utmaningsområden.
• Nya idéer och tankar från en extern partner.
• Helhetslösning som anpassas efter varje klient. Samlad expertis under ett och samma tak (Marknad, Teknik, Formgivning)
• Flexibel betalningsmodell vilket gör att klienten ej binder eget kapital för investeringar
• Utbildning och implementering av nya marknads- och försäljningsverktyg
• Säkerhet och support genom kontinuerliga avstämningar och support.

Resultat

Genom Vextwerks arbete fick företaget en helt ny design både på sin hemsida och i sin butik. Vi hoppas att denna förbättring kommer generera ökade intäkter och hoppas kunden kommer tillbaka och skapar en webbshop med vår hjälp. Lycka till!

 

 

Posted in Case, Nyheter | Leave a comment

Vextwerk hjälper webbshop att öka sin omsättning

Bakgrund

Klienten har under 5 års tid drivit en e-handel och vill utöka sortiment samt förbättra sin marknadsföring och försäljning för att möjliggöra expansion samt kunna anställa mer personal.

Uppdrag

Vextwerks uppdrag var att ta fram en ny marknadsplan samt förbättra e-handel och befintlig marknadsföring med hjälp av nya verktyg och sociala medier. Vextwerk fick också i uppdrag att utvärdera möjligheten att hitta strategiska samarbetspartners för att ge klienten möjlighet att expandera fortare.

Serviceupplägg

12 månaders samarbete med fast betalning för Vextwerks kundanpassade tjänstepaket som endast betalas i efterskott efter det att uppsatta mål har uppnåtts.

Klientens utmaningar

 1. Stagnerad försäljning.
 2. Ineffektiv marknadsföring och konvertering av hemsidestrafik.
 3. Behov av att uppdatera hemsida och e-handelsverktyg
 4. Avsaknad av kompetens inom nyckelområden (Sociala medier, hemsidesprogrammering, Google Adwords)

Strategi och implementation

Framtagning av 3-årig marknadsplan som revideras var sjätte månad.
Utbildning i Google Adwords/sociala medier samt hjälp att effektivisera kampanjer
Framtagning av ny hemsida samt byte av e-handelsverktyg och betalningslösningar
Upprättande av partneravtal med företag inom samma bransch

Fördelar för klienten

• Lokal samarbetspartner med god kunskap inom utmaningsområden.
• Nya idéer och tankar från en extern partner.
• Helhetslösning som anpassas efter varje klient. Samlad expertis under ett och samma tak (Marknad, Teknik, Formgivning)
• Flexibel betalningsmodell vilket gör att klienten ej binder eget kapital för investeringar
• Utbildning och implementering av nya marknads- och försäljningsverktyg
• Säkerhet och support genom kontinuerliga avstämningar och support.

Resultat

Genom Vextwerks arbete lyckades företaget öka sin omsättning med drygt 260% på 12 månader. Vi önskar dem lycka till i fortsättningen och hoppas på ännu högre siffror nästa år.

Posted in Case, Nyheter | Leave a comment

Press Release

Press Release

2011-02-25
Vextwerk, bestående av tre personer med bakgrund inom affärsutveckling etablerar nu verksamhet i Motala och Hallsberg och ska hjälpa mindre företag i Östergötland och Närke att växa. Nu när man har påbörjat en återhämtning i konjunkturen, där näringsidkare ser positivt på hösten och spår en tillväxt av ordrar och affärsmöjligheter, så ligger fokus på framtiden.

Äntligen finns det möjligheter för den mindre verksamheten att få kompetent hjälp med att utveckla den egna verksamheten utan risk.

-Efter att ha arbetat med affärsutveckling för stora internationella kunder så insåg vi att många metoder, processer och marknadsåtgärder är skalbara och därför applicerbara även för den mindre verksamheten. Konsulttjänster inom detta område är traditionellt mycket kostsamt för mindre aktörer och detta adresserar vi på Vextwerk genom att erbjuda en resultatbaserad betalningsmodell, säger delägaren Dan Österberg.

Det behövs kvalitets-höjande insatser i alla verksamheter när visionen är att öka lönsamheten. Vextwerk kan erbjuda insatser i de tre fokusområdena marknad, teknik och formgivning.

Kontakta oss genom vår hemsida www.vextwerk.se eller via mail på info@vextwerk.se

Posted in Nyheter | Leave a comment